Algemene Voorwaarden


1. Elke deelnemer op het landgoed CHARME in Coullons, Frankrijk is verplicht zich te houden aan de ter plekke geldende campingregels. Deze hangen duidelijk leesbaar op een viertal centrale plekken van het terrein. De regels bevatten richtlijnen betreffende gevaren voor kinderen, vluchtroutes bij brand, omgang met sanitair, vuilnis, stilte op het terrein, drank- en drugsgebruik, etc.
2. De busreis van Utrecht naar Coullons valt geheel onder verantwoordelijkheid van de touringcar-maatschappij. Charme fungeert als tussenpersoon bij de organisatie van de reis, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele calamiteiten die in relatie tot de busreis plaatsvinden.
3. Het is in Frankrijk niet toegestaan drugs in bezit te hebben. Frankrijk kent niet, zoals Nederland, onderscheid tussen soft- en harddrugs. Charme kan dus geen "gedoogbeleid" voeren bij softdrugs, zoals in Nederland te doen gebruikelijk, waardoor de campingvergunning definitief zou kunnen worden ingetrokken.
4. Voor jongeren en CLAN-deelnemers (tot 18 jr.) is alcoholgebruik op het Charmeterrein niet toegestaan.
5. De kinderen en jongeren (t/m 15 jr.) dienen op hetzelfde veld te kamperen als hun ouders/verzorgers.
6. Huisdieren zijn op het landgoed niet toegestaan.
7. Aanwezigheid van kinderen t/m 11 jaar is niet toegestaan bij het volwassenenvuur van 22.30 uur en bij activiteiten of presentaties daarna. De activiteiten zijn vanaf deze tijd gericht op volwassenen. Daarnaast werken onze medewerkers 's morgens graag met uitgeruste kinderen.
8. Elke deelnemer verklaart zich accoord met de annuleringsregeling van Charme.
9. Charme kan niet aansprakelijk worden voor schade aan personen of goederen, ongeacht waardoor deze schade is ontstaan. Indien Charme op welke grond dan ook desalniettemin aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot twee keer de overeengekomen reissom van degene, die schade zou hebben geleden.
10. De hiervoor opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten met Charme B.V. Afwijking van deze voorwaarden is niet mogelijk. Deelname aan een door Charme B.V. georganiseerde reis of activiteit of vakantie(mogelijkheid), al dan niet betalend, betekent acceptatie van deze voorwaarden.


Allerlaatste nieuws    ●   Podcast Nina    ●   Kim: Victoria weet het: alle filmpjes!    ●   Coullons Grand Finale week 6    ●   De Terugweg podcast & Spotify    ●   Charme tattoo    ●   Nieuw: SPA    ●   Nibana Festival 2022    ●   Woutertje Pieterseprijs voor Benny Lindelauf    ●   Nieuw boek van Irene van der Aart    ●   Margot overleden    ●   Hielke Zevenbergen 1974 - 2020    ●   In memoriam Erik van Vliet    ●   Artikel Charme augustus    ●   Wet AVG    ●   Boek Charme Liefdes    ●   Seizoen 2022