Algemene voorwaarden


1. Elke deelnemer op het landgoed CHARME in Coullons, Frankrijk is verplicht zich te houden aan de ter plekke geldende campingregels. Deze hangen duidelijk leesbaar op een viertal centrale plekken van het terrein. De regels bevatten richtlijnen betreffende gevaren voor kinderen, vluchtroutes bij brand, omgang met sanitair, vuilnis, stilte op het terrein, drank- en drugsgebruik, etc.
2. Charme heeft geen verantwoordelijkheid voor onderlinge reizen.
3. Voor jongeren en CLAN-deelnemers (tot 18 jr.) is alcoholgebruik op het Charmeterrein niet toegestaan.
4. De kinderen en jongeren (t/m 15 jr.) dienen op hetzelfde veld te kamperen als hun ouders/verzorgers.
5. Huisdieren zijn op het landgoed niet toegestaan.
6. Aanwezigheid van kinderen t/m 11 jaar is niet toegestaan bij het volwassenenvuur van 22.30 uur en bij activiteiten of presentaties daarna. De activiteiten zijn vanaf deze tijd gericht op volwassenen. Daarnaast werken onze medewerkers 's morgens graag met uitgeruste kinderen.
7. Elke deelnemer verklaart zich accoord met de annuleringsregeling van Charme.
8. Charme kan niet aansprakelijk worden voor schade aan personen of goederen, ongeacht waardoor deze schade is ontstaan. Indien Charme op welke grond dan ook desalniettemin aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot twee keer de overeengekomen reissom van degene, die schade zou hebben geleden.
9. De hiervoor opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, gesloten met Charme B.V. Afwijking van deze voorwaarden is niet mogelijk. Deelname aan een door Charme B.V. georganiseerde reis of activiteit of vakantie(mogelijkheid), al dan niet betalend, betekent acceptatie van deze voorwaarden.