Annuleringsfonds


ANNULERINGSFONDS Voor 5% van de totale reissom kan bij Charme van het annuleringsfonds gebruik worden gemaakt (kan alleen gelijktijdig met de boeking). Als geannuleerd wordt, dient dat schriftelijk te gebeuren met opgaaf van redenen van ziekte, overlijden, etc. en met overlegging van verklaring(en) van bevoegde personen.

Het annuleringsfonds geldt niet bij "gewone" annuleringen, zonder dat sprake is van gezondheidsredenen of dergelijke. In die gevallen geldt de annuleringsregeling zonder fonds. De regeling geldt ook niet meer als het verblijf eenmaal is begonnen. Er kan eventueel een andere annuleringsregeling met Charme worden afgesproken wanneer je vooraf aangeeft in onzekere omstandigheden te verkeren met familie, financiën etc. Wanneer je een annuleringsverzekering wilt die onder alle annulerings-omstandigheden uitkeert, kun je dat beter bij een bank of verzekeringsmaatschappij regelen. ANNULEREN ZONDER FONDS Tot 1 week ná de inschrijfdatum kan kosteloos worden geannuleerd en veranderd. Tot 4 weken vóór aanvang van het verblijf is 15% van het totaalbedrag verschuldigd als organisatie/administratiekosten. Binnen 4 weken vóór aanvang van het verblijf vervalt 50% van het totaalbedrag. Wanneer binnen 2 weken vóór aanvang wordt geannuleerd, vervalt het totale boekingsbedrag aan Charme. Dit alles in verband met de gemaakte organisatie- en programmakosten.